Frode tar ordet: Investering i landbaserte RAS-anlegg

Frode Blakstad har skrevet en artikkel i Norsk Fiskerinæring nr 11/22 om investering i landbaserte landanlegg. Artikkelen belyser status, de viktigste problemstillingene og gir råd til både investorer og de som søker kapital til planlagte prosjekt.

Les artikkelen her!