Frode tar ordet: Vil laksen finne nye veier?

Frode Blakstad har i samarbeid med medarbeidere i INAQ skrevet en artikkel i Norsk Fiskerinæring nr 3/23 som belyser hvor i verden norsk laks blir solgt. Artikkelen belyser dagens situasjon, trender som kan observeres og stiller spørsmålet om et økende fokus på bærekraft vil føre til endringer fremover.