Hva er beste praksis ved bruk av rensefisk mot lakselus? Gode innspill ønskes!

Det er et økende fokus og diskusjon rundt både effekt, og etiske momenter rundt bruk av rensefisk. Dette er et viktig tema og det er behov for en gjennomgang og oppdatering av beste praksis rensefisk, både for å sikre god effekt og ivareta god velferd for rensefisk.

Flere oppdrettsselskap har mange års erfaring med nytte av rensefisk som metode mot lakselus. I tillegg er det gjennomført en rekke relevante forskningsprosjektet om rensefisk. I ett nytt FHF prosjekt skal relevant forskningskunnskap sammenstilles, og erfaringskunnskap skal innhentes fra oppdrettsnæringen, for å gjøre kunnskap og beste praksis tilgjengelig gjennom oppdaterte renskefiskveiledere og ett nytt digitalt formidlingsmateriell. Jobben skal gjøres av INAQ AS, Akvaplan-niva, Havforskningsinstituttet og Bennett Reklamebyrå. Erfaringskunnskap innhentes gjennom teamsmøter med oppdrettsnæringen der beste praksis relevant for rensefiskstrategi, fangst, bruk, utfisking, overlevelse, fiskevelferd og etterbruk skal diskuteres. En rekke personer fra oppdrettsnæringen er kontaktet for å delta i møtene, og ta gjerne kontakt med prosjektleder Randi N Grøntvedt (randi.grontvedt@inaq.no) dersom du jobber i et oppdrettsselskap som har gode erfaringer med rensefisk og ønsker å delta i diskusjonene.

For informasjon om prosjektet fra FHF se her:

https://www.fhf.no/nyheter/nyhetsarkiv/naa-skal-rensefiskveilederne-oppdateres/

https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901647/)