INAQ gratulerer Akvafuture AS med konvertering av utviklingstillatelser

Etter gjennomføring av et utviklingsprosjekt med semilukkede merdsystem, fikk Akvafuture i desember 2020 konvertert to utviklingstillatelser til vanlig tillatelser. Akvafuture er da det andre selskapet etter SalMar med sin havmerd, som har gjennomført utviklingsprosjekt basert på ordningen med utviklingstillatelser.

Gjennom prosjektet dokumenterer Akvafuture at det er fullt mulig å produsere fisk helt frem til slakt i semilukkede merdsystem og i praksis uten påvirkning av lakselus. Videre dokumenteres det at en betydelig del av avfallet fra produksjonen kan tas ut i form av slam som kan bearbeides videre til gjenbrukbare produkt. Dette er vesentlige bidrag til økt bærekraft i lakseoppdrett. Akvafuture driver sin virksomhet på lokaliteter i Brønnøy kommune og Vevelstad kommune.

INAQ AS har bistått Akvafuture i utformingen av sluttrapportering av utviklingsprosjektet. Vi takker for tilliten og gratulerer Akvafuture med vellykket gjennomføring av utviklingsprosjektet.

https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Saertillatelser/Utviklingstillatelser/Brev-og-vedtak).

https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Saertillatelser/Utviklingstillatelser/Kunnskap-fra-utviklingsprosjektene