Nina Santi blir seniorrådgiver i INAQ

Nina Santi er ansatt som seniorrådgiver i INAQ og vil starte i selskapet 1 november. Nina kommer fra stillingen som administrerende direktør i avlsselskapet AquaGen AS.

Nina er utdannet veterinær og har doktorgrad i akvamedisin (molekylær virologi) fra Norges Veterinærhøyskole, samt videreutdannelse innen teknologiledelse fra NTNU og BI.

INAQ AS er et rådgivningsselskap med fokus på strategi, forretningsutvikling og finansielle tjenester. INAQs hovedmålsetning er å bistå kunder i Norge og internasjonalt, spesielt innen akvakultur- og fiskerinæringen, basert på over 30 års erfaring fra både industri og forskning. INAQ har i dag aktiviteter på fem kontinent og ønsker å være den foretrukne partner for virksomheter som trenger bistand med sjømatrelaterte problemstillinger.

Nina har arbeidet tett på oppdrettsnæringen i over 20 år, og har erfaring fra ledelse av oppdrettsselskap og teknologiselskap, herunder endringsledelse og innovasjonsledelse. Nina har sterk faglig bakgrunn innen akvakultur av flere ulike arter, samt innenfor fiskehelse, avlsarbeid, genetikk, molekylærbiologi, kvalitetsarbeid og forvaltningsrettet arbeid. Nina har omfattende internasjonal erfaring gjennom ledelse av internasjonale selskap og styreverv i flere land. Nina har et vidt nettverk innen oppdrett, akvakulturrelatert forskning og forvaltning verden over.

Med sin gjennomgripende forståelse for havbruksnæringens utfordringer og omfattende erfaring fra operativ ledelse og teknologiledelse vil Nina styrke INAQs kapasitet når det gjelder å bistå kunder i en spennende utvikling for sjømatnæringen.

– Jeg ser frem til å starte i INAQ og hjelpe kundene med å løse ulike utfordringer og nå nye mål. Jeg kjenner verdikjede havbruk og kan bidra med overordnet situasjonsanalyse, strategiske veivalg og kreativ problemløsning innen de fleste segmenter.  INAQ er et spennende selskap med sammensatt kompetanse, og jeg gleder meg til å bli en del av laget, sier Nina.

(Foto: BERRE)