Ny daglig leder i INAQ

Foto: BERRE

Nina Santi tok fra årsskiftet over som ny daglig leder i INAQ AS etter Frode Blakstad. Frode Blakstad etablerte INAQ som rådgivningsselskap i 2002, og vil fortsette som arbeidende styreleder i selskapet.

Nina Santi har arbeidet i INAQ siden november 2022. Nina har tidligere arbeidet 15 år i AquaGen AS, hvorav de siste sju årene som administrerende direktør, og var før dette førsteamanuensis ved Norges Veterinærhøgskole. Nina er utdannet veterinær og har doktorgrad fra Norges Veterinærhøyskole, samt videreutdannelse innen teknologiledelse fra NTNU og BI.

INAQ AS (www.inaq.no) leverer rådgivingstjenester til sjømatselskaper og tilstøtende virksomheter både nasjonalt og internasjonalt. INAQ hjelper sjømatbedrifter med strategisk utvikling og lederstøtte og bistår eiere og investorer ved transaksjoner innenfor sektoren. INAQ bidrar også med kompetanse innenfor bærekraft og virksomhetsstyring, som er et strategisk satsningsområde for selskapet.

Nina har sterk faglig bakgrunn innen akvakultur av flere ulike arter, og har arbeidet tett på oppdrettsnæringen i over 20 år. Hun har omfattende internasjonal erfaring gjennom ledelse av internasjonale selskap og styreverv i flere land, og har et bredt nettverk innen oppdrett, akvakulturrelatert forskning og forvaltning.

INAQ er et solid selskap med svært kompetente ansatte. Det er også en hyggelig gjeng med høy motivasjon for å bidra til den videre utviklingen av sjømatnæringen. Det er en ære å få muligheten til å ta dette selskapet videre i en ny fase, hvor vi ser et betydelig potensial for vekst, sier Nina Santi.

Det at Nina har takket ja til å gå inn i rollen som ny daglig leder av INAQ, er det beste utgangspunkt for å ivareta og utvikle selskapets posisjon i sjømatnæringen, sier Frode Blakstad.