Frode tar ordet!

Frode Blakstad har skrevet en artikkel i Norsk Fiskerinæring nr 4/22 om styrearbeid og beslutninger med konsekvenser. Hvilke krav bør stilles til styrearbeidet og kompetansen til de som sitter i styret?

Les artikkelen her!