Fridrik Sigurdsson, spesialrådgiver i INAQ, har ledet et forskingsprosjekt der en har prøvd å finne den enkleste veien fra avfall til kjæledyrfôr. Prosjektet har skjedd på MS Frøyanes - en av verdens største autolinebåter. – I samarbeid med forskingsinstituttet Matís på Island har vi analysert råstoffet fra Frøyanes. Konklusjonen er at næringsinnholdet gjør avskjæret særdeles godt egnet til katte- og hundemat, sier Sigurdsson.

Les mer på forskning.no.

Peder A. Jansen (57) starter 1. juni 2019 som seniorrådgiver i INAQ AS. Han er utdannet biolog med dr. grad innen parasitologi fra Universitet i Oslo i 1994. Siden har han i det vesentligste jobbet innen forskning på fisk og fiskehelse, men også i forvaltningen i det tidligere Fiskeridepartementet og senest i Forskningsrådet.

INAQ har bistått Refsnes Laks med arbeidet med søknad om visningstillatelse og vil være prosjektansvarlig for etableringen av SeeSalmon. - Vi er svært glade for tilliten Refsnes Laks har vist oss og for at et omfattende arbeid har gitt det resultatet vi ønsket. Prosjektet har lykkes mye fordi vi har funnet frem til de rette samarbeidspartnerne og fordi vi har fått til et svært godt samarbeid.

Kommunene Åfjord og Roan (som blir nye Åfjord kommune fra 2020) har sammen med INAQ AS utarbeidet en Masterplan for Havrom, som del av sitt strategiske næringsarbeid. Åfjord Utvikling AS har vært prosjektansvarlig, mens INAQ ved seniorrådgiver Arnt-Ivar Kverndal har hatt prosjektledelsen.

INAQ har hatt jobben med å designe prosjektet som passerte nåløyet i Fiskeridirektoratet.

– Vi i INAQ er glade for å bidra  til viktig kunnskapsutvikling i habruksnæringen og til utvikling for våre kunder, sier Randi Grøntvedt, som fra 1. oktober 2018 er daglig leder i INAQ.

INAQ arrangerte 21. august sitt årlige frokostseminar. En fullsatt sal med engasjerte tilhørere fikk oppleve dyktige innledere som redegjorde for interessante tema under headingen "Fokus på sjømatnæringen".