Per Johan Røttereng (59) starter 1.september 2017 som seniorrådgiver i INAQ AS. Han er utdannet veterinær, og har over 30 års erfaring fra havbruksnæringen. Der har han innehatt lederstillinger i Veterinærinstituttet, Næringsmiddelkontrollen, VESO og Fjord Seafood ASA. De siste 12 år i konsulentselskapet Rambøll der han har ledet avdeling for Forretningsutvikling og logistikk med rådgivning overfor havbruksnæringen og offentlige oppdragsgivere.

Les mer: Per Johan Røttereng ansatt som seniorrådgiver i INAQ

INAQ arrangerte 15. august sitt årlige frokostseminar.

Vi vil takke de inviterte innlederne for meget interessante foredrag som gjorde at dette ble et så vellykket seminar.

Med innledernes tillatelse har vi lagt ut lenker til de enkelte foredragene under.

INAQ opplever en økende etterspørsel og 2016-regnskapet viser en positiv utvikling i både omsetning og resultat.

       2016      2015     Endring
Inntekter 16,5 15,3 7,8 %
Driftsresultat 3,2 3,0 6,7 %
Resultat før skatt           3,2 3,0 6,7 %
Årsresultat 2,4 2,3 4,3 %

 

Se omtale i Intrafish.

 

– Vi veit no mykje meir om kva tid villakssmolten vandrar ut frå Lærdalselvi og kor lang tid han bruker på sin ferd ut av Sognefjorden. Vi har funne at temperatur har lite å seie og det ser ut til at det er auke i vassføring meir enn storleiken på vassføringa som avgjer kva tid smolten vel å forlate elva, seier seniorrådgjevar Henning Urke i INAQ.

Les mer: Når passerer smolten?

Kommende kurs

Kontakt Oss

Telefon: 73 80 65 00
E-post: post@inaq.no

Besøksadresse

Brattørkaia 15 B, Trondheim

Postadresse

Postboks 1223 Sluppen

7462 Trondheim

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim