• INAQ gratulerer Akvafuture AS med konvertering av utviklingstillatelser

INAQ gratulerer Akvafuture AS med konvertering av utviklingstillatelser

Etter gjennomføring av et utviklingsprosjekt med semilukkede merdsystem, fikk Akvafuture i desember 2020 konvertert to utviklingstillatelser til vanlig tillatelser. Akvafuture er da det andre selskapet etter SalMar med sin havmerd, som har gjennomført utviklingsprosjekt basert på ordningen med utviklingstillatelser.

Read more >>

Fridrik Sigurdsson har gått ut av tiden

Det var med sjokk og vemod vi i går fikk beskjed om at vår kollega Fridrik Sigurdsson har gått ut av tiden mens han var på oppdrag for INAQ AS på Vestlandet. Etter en tid med helsemessige utfordringer, var nå Fridrik inne i en meget god periode for INAQ, der han var ansvarlig for betydelige… Read more »

Read more >>

Hva er beste praksis ved bruk av rensefisk mot lakselus? Gode innspill ønskes!

Det er et økende fokus og diskusjon rundt både effekt, og etiske momenter rundt bruk av rensefisk. Dette er et viktig tema og det er behov for en gjennomgang og oppdatering av beste praksis rensefisk, både for å sikre god effekt og ivareta god velferd for rensefisk.

Read more >>

INAQ AS with 20 years anniversary 2. May 2020 – The company continues its positive development

The Covid-19 situation has forced us to put the celebration of the anniversary on hold. But the company continue its positive development also in the first half of 2020. The overall impression is that we deliver high-quality services to demanding customers, and that we also are compensated as deserved. An overview of the economic development… Read more »

Read more >>

Pelagisk landindustri – hvorfor er det mer lønnsomt i utlandet?

Det er slående tall når norske pelagiske selskaper settes opp mot konkurrentene ute. De utenlandske selskapene har en gjennomsnittlig driftsmargin på 9,1 prosent, mens de norske bare oppnår 4,4 prosent. Frode Blakstad har i en artikkel i Norsk Fiskerinæring redegjort for denne ulikheten og fått tilsvar fra fem sentrale aktører.

Read more >>

Island revurderer – åpner for mer lakseoppdrett

Det islandske havforskningsinstituttet Hafrannsóknastofnun har revurdert trusselnivået oppdrettsnæringen utgjør for villaksbestanden i Island. – Det var mye gammel metodikk som ble brukt i den forrige anbefalingen. INAQ ble bedt om å gi en second opinion og fant at det ble brukt for mye utdatert informasjon om villaksens vandringsmønster og oppdrettslaksens sannsynlighet for å gyte i… Read more »

Read more >>